The Eagle Box 6

Thea werkt mee aan de voorbereiding van een rechtszaak tegen Bosco Markovich. De politiechef is geschorst op beschuldiging van corruptie. Maar bij het internationale tribunaal in Den Haag wordt een nog veel ernstiger aanklacht voorbereid: Bosco zou betrokken zijn geweest bij een massamoord tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië. En er is nog maar één getuige in leven die de waarheid kent.

€ 10.99

Naar de website

Post Author: ifonhof