Star Wagon

Het heden en verleden bestaan naast elkaar in het stuk van Maxwell Anderson uit 1930, wanneer een teleurgestelde uitvinder zijn laatste machine af heeft: een 'star wagon', die de bestuurder naar ieder gewenst tijdstip terugbrengt. De machine geeft hem de kans zijn leven op te fleuren, door de keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft te veranderen. In een bijzonder levendige karakterisering speelt de zeer jonge Dustin Hoffman het morrende hulpje van de uitvinder. Deze film uit 1967, die vooraf ging aan “The Graduate”, toont duidelijk de vroege talenten van Dustin Hoffman.

€ 8.99

Naar de website

Post Author: ifonhof