Franz Ferdinand – Der Angriff

De grootschalige Duitse verfilming ter nagedachtenis aan de start van De Eerste Wereldoorlog. Juni 1914, aartshertog Franz Ferdinand neemt het risico om in een open auto door Sarajevo te rijden en wordt vermoord. De daders: de Bosnisch-Servische nationalisten Princip en Cabrinovic. De rechter-commissaris Dr. Leo Pfeffer wordt benoemd door de autoriteiten om te bevestigen wat Wenen wil horen: dat de Servische regering achter de aanslagen zit. Zo begint een tijd van wetteloosheid en geweld, intriges en verraad, waarin onschuldige Serviërs worden geslagen in de straten van Sarajevo. Pfeffer zelf probeert zich staande te houden te midden van alle escalaties maar ook hij wordt steeds dieper in het web van corruptie getrokken totdat het praktisch onmogelijk voor hem is om zijn integriteit te behouden. De aanslag in Sarajevo heeft een keten van gebeurtenissen in gezet die niet meer te stoppen is en zal uitmonden in… De Eerste Wereldoorlog.

€ 5.99

Naar de website

Post Author: ifonhof