Hollywood Giganten

In 1881 werd er een aanslag gepleegd op de Russische tsaar Alexander IIwaarbij deze om het leven kwam. Omdat een van de plegers jood was, leiddedit tot represailles onder de joodse bevolking. Kozakken trokken te paarddoor de joodse dorpen, hakten in op de bewoners en lieten de huizen invlammen opgaan.Hierdoor kwam de joodse emigratie in een stroomversnelling. Jonge jodenwerden daarbij vooral aangetrokken door het dynamische Amerika. Hoewelze er meestal op een ‘schoen en een slof ‘ aankwamen, wisten ze er door keihardwerken een mooie toekomst op te bouwen. De meeste immigranten die uitOost-Europa kwamen spraken Jiddisch. In de grote Amerikaanse stedenontstonden daardoor al gauw tal van Jiddische theaters. Bij de komst van defi lm waren het de joodse immigranten, die als eerste de mogelijkheden vanhet nieuwe medium inzagen. In leegstaande pakhuizen en verlopen theaterswerden de eerste bioscopen geopend en de joodse eigenaars hiervan werdenmultimiljonair. Voor hen werd de American Dream werkelijkheid.De invloed van joodse immigranten en hun nazaten op de Amerikaansecultuur was en is nog steeds bijzonder groot.

€ 22.95

Naar de website

Post Author: ifonhof